De Nederlandsche Bank (DNB) Raporlama

English Deutsch Dutch Español French

AxiomSL, De Nederlandsche Bank‘a (DNB) yapılacak bildirimler için gerekli hesaplama, şablon ve raporlama işlevlerinin tamamını sağlamaktadır. Bu platform, XBRL işlevini içermektedir ve istenen formata geçiş yapan bankaları desteklemek için ideal bir şekilde tasarlanmıştır.

AxiomSL’nin ‘tek platform’ modeli, aynı sistemin uyum sürecindeki maliyet ve karmaşıklığı büyük oranda azaltacak şekilde tüm diğer düzenleyici raporlama gereklilikleri için de kullanılabileceği anlamına gelir.

DNB raporlaması: Gereklilikler ve zorluklar

Hollanda’daki bankaların hem Avrupa gereklilikleri hem de yerel gerekliliklere dayalı olarak DNB’ye birçok karmaşık rapor sunması gerekmektedir.

DNB, Hollanda’da yürürlükte olan Sermaye Gereklilikleri Direktifi IV’in (CRD IV) bir parçası olarak gerekli görülen raporların toplanmasından sorumludur. Bankalar, uyumu sağlamaya devam edebilmek için büyük miktarda veri toplamak ve işleme almak durumundadır, aynı zamanda Avrupa Bankacılık Kurumunun (EBA) hesaplama ve şablonlarının son sürümlerine erişim sahibi olmalıdır.

Yıllık hesaplarını, Uluslararası Mali Raporlama Standartlarına (IFRS) uygun şekilde bir araya getirmeyen bankalar, EBA’nın Mali Raporlama (FINREP) gerekliliklerine tabi değildir. Ancak bu kurumlar (‘FINREP Başlık 9 kapsamındaki bankalar’), EBA’nın şablonlarında model olarak verilmiş olan, DNB’in mali bilgi anketini doldurmalıdır.

Bankalar, aynı zamanda Hollanda’da geçerli olan Bilanço Öğesi (BSI) ve Maddi Mali Kurum (MFI) Faiz Oranı (MIR) dosyaları da dahil olmak üzere birçok istatistiksel raporlama gerekliliğini de karşılamak durumundadır. Bu DNB/ECB raporları, her iki düzenleyici kurumun da veri ihtiyaçlarını bir araya getirir.

Hollanda’daki firmalar, aşağıdakileri de içeren birçok gerekliliğe uymalıdır: Hedefli Uzun Süreli Yeniden Finanslandırma İşlemleri (TLRO), Mali İstikrar Kurulu (FSB) Veri Eksiği Girişimi, Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS) tasarrufları, Depozito Garanti Düzeni (DGS), DRA RBG, DRA-SLB ve DRA-CLM raporları ve faiz oranı riski, kredi seviyesi verileri ve maddi açıdan sıkıntı doğuran krediler.

Mevcut durumda, DNB raporlarının büyük bir kısmı e-Line çevrimiçi portalı aracılığıyla XML’de gönderilir. Ancak, DNB, XBRL’ye geçileceğini ifade etmiştir. Bu da bankalar için  dahili doğrulama kuralları ile üç boyutlu sınıflandırmaları uygulamasını ve geçişin sorunsuz şekilde yönetilmesi için esnek bir platform sağlanmasını gerektiren önemli bir değişim olacaktır (bu konu hakkında daha fazla bilgi için bu blog gönderisine bakın).

AxiomSL’nin çözümü

AxiomSL platformu, 2006 yılından bu yana kullanılmaktadır ve Avrupa genelinde yürürlükte olan gerekliliklerin ve yerel gerekliliklerin bir parçası olarak şart koşulan tüm hesaplamalar ve şablonları içerir (yukarıda bahsedilenlerin tamamı dahil).

AxiomSL tarafından sağlanana CRD IV sermaye hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

 • Risk değeri risk sınıfları
 • Risk ağırlıklı etki miktarları
 • Risk ağırlıklı kodlar
 • Pazardan pazara
 • Volatilite düzenlemeleri
 • Volatilite düzenlemelerinin ölçeklendirilmesi
 • %0 volatilite düzenlemesinin uygulanması için koşullar
 • Mali ikincil kapsamlı yöntem
 • Vade eşitsizliği (garantiler)
 • Korumanın değerinin bilinmesi
 • Ana mahsuplaştırma anlaşması
 • Finansman sağlanmayan kredi koruması
 • Risk etki değerinin hesaplanması için alfa (IMM)
 • Risk azaltma yöntemi olarak mahsuplaştırmanın gerçekleştirilmesinin etkileri
 • Riskin marj dönemine dayalı olarak basamakların uygulanması
 • CCP risk etkilerine dair işlemler
 • Bir CCP’nin varsayılan finansmanına yapılan ön finansmanlı katkı gereklilikleri
 • Bir QCCP’nin varsayılan finansmanına yapılan ön finansmanlı katkı gereklilikleri
 • Vade (CVA hesaplamaları için)
 • CVA standartlaştırılmış yöntemi
 • Mahsuplaştırma/iletim riski
 • Serbest teslimler
 • Temel gösterge yaklaşımı
 • Standartlaştırılmış yaklaşım

Seçenekler

 • Delta
 • Delta artı sürekli olmayan
 • Delta artı sürekli
 • Senaryo yaklaşımı

Faiz Oranı

 • Sigortacılık
 • Mahsuplaştırma
 • Türev araçlar ile ilgili faiz oranı riski – tam denkleştirme
 • Borçlanma araçlarında net konum
 • Kredi türevleri ile vadeli satış ödenekleri
 • Genel riskin vadeye dayalı olarak hesaplanması
 • Genel riskin süreye dayalı olarak hesaplanması
 • Menkul kıymetleştirme dışı borç araçları için finansman gerekliliği
 • Menkul kıymetleştirme araçları için finansman gerekliliği

Özkaynak

 • Sigortacılık
 • Özkaynak araçlarında net konum
 • Özkaynak araçlarında genel risk
 • Özkaynak araçlarında özgün risk
 • Hisse senedi indeksleri

Döviz

 • Genel net döviz pozisyonunun hesaplanması
 • Birbiriyle yakından ilişkili para birimleri
 • Değersiz varlıklar ve döviz riskinin ağırlıklı değerlendirilmesi

Emtia

 • Emtia pozisyonları
 • Belirli araçlar
 • Vade merdiveni yaklaşımı
 • Uzatılmış vade merdiveni yaklaşımı

CIU

 • Temel Yöntem
 • Risk etki değerinin hesaplanması
 • Büyük risk etki değerinin tanımlanması
 • Büyük risk etki değerlendirmesi raporlama gereklilikleri
 • Büyük risk etkisinin sınırları
 • Ticari portföyde büyük risk etkileri için ilave finansman gereklilikleri
 • Büyük risk etki değerinin muafiyetleri
 • İpotek kredilerinden doğan risk etkileri

AxiomSL platformu, farklı iş dallarından alınan gerekli verilerin hızlı ve doğru bir şekilde toplanabilmesi için firmanın mevcut veri yapısından faydalanır. Toplanan verileri kaynaklarına inerek uzlaşma sağlar ve DNB’ye bildirilmesi gereken şablonların doldurulması öncesinde gerekli hesaplamaları sağlamak üzere bunu kullanır.

İşletme panoları, kullanıcılara nihai raporlardan kaynak verilere inme ve gerekli olduğunda manuel düzenlemeler yapma olanağı sunar. Kullanıcılar, raporlardan memnun olduğunda, e-Line ile DNB’ye göndermeden önce bunları onaylayabilir.

AxiomSL, tüm elektronik gönderim formatlarını destekler. Hem XML hem de XBRL işlevleri, aynı sınıflandırmadaki her iki formatı da destekleyen raporlama platformuna eksiksiz bir şekilde dahil edilmiştir. Bu da firmaların standart dahilinde mevcut olmayan doğrulamalara erişim sağlarken, DNB gerektirdiğinde XBRL’ye sorunsuz bir şekilde geçebilmesini sağlar. Platformun esnekliği, aynı zamanda, kullanıcıların XBRL ve XBRL dışı raporlar arasında doğrulama yapabileceği anlamına gelir.

AxiomSL, DNB ve Avrupa yetkili kurumlarının gereklilikleri üzerinde yapılan değişiklikleri düzenli olarak takip eder ve hesaplamaları ile şablonlarını da uygun şekilde günceller. Bu da firmaları zahmetli geliştirme çalışmalarından kurtarır. Sürüm kontrolleri, kullanıcıların düzenlemeler üzerindeki değişiklikleri takip ederek farkları karşılaştırmasını sağlar. Platform, aynı zamanda raporların yeniden yürütülmesi veya gönderilmesi gerektiğinde, kullanıcılara hesaplama ve şablonların erken sürümlerine sürekli erişim olanağı sağlar.

Aynı platform, dünya genelinde yürürlükte olan diğer raporlama gereklilikleri için de kullanılabilir. Bu ‘tek platform’ yaklaşımı, farklı düzenlemeler kapsamında sunulan raporlar arasında tutarlılığı sağlar. Aynı zamanda, bankaların farklı raporlama gerekliliklerine uymak üzere farklı sistemler bulundurma gerekliliğini ortadan kaldıracağından maliyet ve karmaşıklığı da azaltır.

Temel Faydalar

 • Yalnızca DNB gereklilikleri değil, aynı zamanda dünya genelinde yürürlükte olan diğer tüm gerekliliklere de uymak amacıyla kullanılabilecek tek bir platform
 • Tüm raporlama sürecinin otomasyonu
 • XML ve XBRL de dahil olmak üzere tüm elektronik gönderim formatları için destek
 • CRD IV likidite ve ana para hesaplamaları
 • Veriler her formatta karşıya yüklenebilir
 • Raporları gözden geçirme ve onaylama seçeneği
 • Raporlar, hesaplamalar ve kaynak verilerin temeline inme
 • Gereklilikler üzerindeki değişiklikler ve güncellemelerin sürekli takibi

AxiomSL Solution - DNB Reporting

Share

[wpfai_social]

Contact Us:

AxiomSL | EMEA

+44 203 823 4600
info@axiomsl.comSchedule A Demo

To understand what AxiomSL can do for you, schedule a demo.

Schedule

Resource Center

Five lessons for Dutch (and other) banks migrating to XBRL

De Nederlandsche Bank (DNB) was one of a number of regulators that decided not to use XBRL when it implemented the European Banking Authority’s (EBA) Common Reporting (COREP) and Financial Reporting (FINREP) requirements last AxiomSL – COREP/FINREP reporting – CRD IVyear. However, the DNB has indicated this is going to change, and Dutch banks now face important decisions about how they will adopt XBRL.

Read More…

Nationwide Building Society Live with AxiomSL’s Platform for COREP Reporting and XBRL Submissions

AxiomSL was selected by Nationwide Building Society to deliver Bank of England (BOE), Prudential Regulation Authority (PRA), and Financial Conduct Authority (FCA) reporting requirements. AxiomSL was selected over other solutions on the market, as it is able to accommodate Nationwide Building Society’s complex data infrastructure and automate all of its regulatory reporting needs on one platform.

Read More…

AnaCredit: Putting credit exposures under a microscope

The European Central Bank (ECB) is finalizing its plans for a centralized register of granular credit data, which will enable it to conduct more detailed market surveillance. However, credit institutions will struggle to supply the new register with AxiomSL EMEA – AnaCredit: Putting credit exposures under a microscopethe large number of reports required, at the regular intervals that are being discussed, if they do not have a scalable platform that automates the entire reporting process.

Read More…