Spar Nord Bank AS vælger AxiomSL’s strategiske platform som værktøj til opfyldelse af krav i henhold til COREP og IRB

English

LONDON, 27 Nov 2018: AxiomSL, der er førende udbyder af løsninger til lovpligtig indberetning, risikostyring og dataforvaltning, meddeler i dag, at Spar Nord Bank AS med hovedkontor i Danmark har valgt AxiomSL’s strategiske platform med henblik på at opfylde kravene i henhold til Common Reporting Framework (COREP) og Internal Ratings Based (IRB) i Danmark.

AxiomSL stiller beregninger, rapporteringsskabeloner og indberetningsfunktionalitet, der kræves i henhold til COREP, til rådighed og i øvrigt til andre kapitaloplysningskrav i Danmark og globalt. Spar Nord Banks valg af AxiomSL begrundes med, at det er en komplet kapitalløsning, der stilles til rådighed på en transparent og fleksibel dataforvaltningsplatform. Funktionerne i AxiomSL’s kapitalløsninger omfatter modelafvikling, dataordbog, beregningsmoduler, forretningsanalyseværktøjer, klassificering, valideringer, indsendelse og meget mere.

Med AxiomSL’s IRB-løsning får Spar Nord Bank AS fordelene ved at kunne udføre modeller på platformen og mulighed for at nedbryde til den bagvedliggende kode. Derudover kan platformen kalde og styre eksterne afviklingsmodeller med håndtering af både data sendt til og modtaget fra eksterne modeller. RWA-beregninger (Risk weighted asset) og kreditrisikoreduktion i både IRB-modellen og standardiserede metoder er fuldt understøttede og dokumenterede i løsningen, så kunden har mulighed for at optimere sine RWA-porteføljer.

Alle AxiomSL’s kapitalberegninger er workflowbaserede og fuldt transparente med indbyggede regelreferencer, der giver den nødvendige indsigt i data og processer, der anvendes på platformen. Funktionaliteten sikrer brugeren en sømløs integration med betydelig reduktion af omkostninger til regeloverholdelse.

Bjarne Højgaard, afdelingsdirektør for IRB hos Spar Nord Bank, har følgende kommentar: “Lovgivningskravene fortsætter med at stige eksponentielt både i Danmark og andre steder i verden. Vi har valgt AxiomSL’s strategiske platform til at løfte opgaverne og sikre overholdelse af vores kapitalkrav og oplysningspligt automatisk, rettidigt og omkostningseffektivt. Vi er overbeviste om, at vi med platformen får en omfattende proces, der er fleksibel, transparent og skalerbar, og det kommer til at forenkle processerne til regeloverholdelse i vores virksomhed. Vi ser frem til samarbejdet med teamet hos AxiomSL.”

Ed Royan, CEO for AxiomSL EMEA, udtaler: “Vi er stolte over, at Spar Nord Bank har valgt vores platform til at sikre overholdelse af COREP- og IRB-kravene i Danmark. Korrekt og rettidig overholdelse af lovkravene er af helt central vigtighed for finansinstitutioner globalt. Virksomhederne efterspørger komplette løsninger, der sikrer hurtig implementering, lavere omkostninger til regeloverholdelse og øget operationel effektivitet. AxiomSL’s strategiske platform opfylder effektivt alle krav, der stilles, og giver samtidig de ønskede fordele ved at udføre automatiseret lovpligtig indberetning og risikostyringsprocesser på samme platform – med hurtig tilpasning til de løbende ændringer i lovgivningen. Vi glæder os til at indgå i et langsigtet partnerskab med Spar Nord Bank.”

Om Spar Nord Bank AS

Spar Nord blev etableret i 1824, og dermed er Spar Nord Danmarks ældste bank uden for hovedstaden. Spar Nord har i dag 49 filialer, 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 107.000 aktionærer, og banken er markedsleder i Nordjylland målt på markedsandelen af privat- og erhvervskunder.

Spar Nord er struktureret som et franchiseforetagende med høj grad af lokal selvbestemmelse i filialerne. Den robuste forretningsmodel, et solidt kapitalgrundlag og en ledelse med tilsammen over 120 års brancheerfaring har ført Spar Nord gennem de seneste års finansielle uro i god form. På den baggrund har Spar Nord været i stand til udelukkende at præsentere sorte tal gennem de seneste 21 år.

Tilfredshedsundersøgelser viser, at Spar Nords kunder – både i privat- og erhvervssegmentet – er blandt Danmarks mest tilfredse bankkunder.
Yderligere oplysninger findes på www.sparnord.dk.

Om AxiomSL

AxiomSL blev etableret for over 25 år siden og er global leder inden for løsninger til lovpligtig indberetning, data- og risikostyring. Virksomheden har i dag afdelinger over hele verden. AxiomSL’s unikke EDM-platform (enterprise data management) giver virksomhedskunderne en effektiv løsning til datastyring og risikoaggregering, der samtidig omfatter analyseværktøjer, automatisering af arbejdsgange, validering, revisionsfunktionalitet og indberetning, som de forskellige interessenter stiller krav om i henhold til både global og lokal lovgivning.

AxiomSL’s samarbejdsplatform er robust, transparent og nem at tilpasse. Den sætter ikke begrænsninger for, hvor data skal forefindes, og den giver samtidig de finansielle virksomheder mulighed for at undgå dubletter og dobbelt lagring af data. Kundens kildedata integreres direkte fra forskellige systemer, og data beriges og valideres og køres igennem risikoberegninger og lovpligtige beregninger, der kan indgå i både interne og eksterne rapporter. Platformen understøtter indberetning i forskellige formater, herunder XBRL. Med den effektive platforms høje gennemsigtighed får brugerne mulighed for at nedbryde data til den ønskede detaljeringsgrad.

AxiomSL’s platform understøtter overholdelse af et bredt spektrum af global og lokal lovgivning, herunder kapital- og likviditetskrav i henhold til Basel III, Dodd-Frank Act, AnaCredit, FATCA, AEI (CRS), EMIR, COREP/FINREP, CCAR, FDSF, BCBS 239, Solvency II, AIFMD, IFRS 9, MAS, ASIC, REMIT, MiFID II, SFTR, oplysninger til centralbankerne samt krav til markedsrisiko- og kreditrisikoforvaltning. AxiomSL’s platform dækker hele virksomheden, så kunderne kan benytte eksisterende data- og risikostyringsinfrastruktur, og dermed reduceres både implementeringsomkostninger, implementeringstid og kompleksitet.

AxiomSL har modtaget en række priser og anerkendelser fra branchen. Senest blev virksomheden kåret til “Best Risk Calculation Engine for Regulatory Compliance” i Data Management Reviews RegTech Awards for 2018 samt Category Leader 2018 for “Data Integrity and Control Solutions in Financial Services” af Chartis Research. AxiomSL modtog begge udmærkelser for andet år i træk. Derudover er virksomheden blevet kåret som “Best Reporting Platform for the Sell-Side” i WatersTechnology’s Sell-Side Technology Awards 2018. Virksomhedens banebrydende løsninger har derudover modtaget ros og anerkendelse fra andre brancheledere og influenter, blandt andre Waters Magazine Rankings, American Financial Technology Awards og Chartis RiskTech100. Læs mere på www.axiomsl.com.

Pressekontakt

Greentarget
Harriet Leatherbarrow
harriet.leatherbarrow@greentarget.co.uk
+44 (0) 20 7324 5483
AxiomSL
Jenna Hutchins
EMEA_marketing@axiomsl.com
+44 (0) 20 3823 4500

Kontakt os

E-mail: emea@axiomsl.com
Hovedkontoret i London: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ
Tlf. : +44 (0)20 3823 4600
Hjemmeside: www.axiomsl.com